Skip til hoved indholdet
tilbud til psykisk sårbare

Tilbud til psykisk sårbare 

I Socialpsykiatrien Fredensborg støtter vi den enkelte borger i at komme sig. 
Vi har forskellige tilbud til dig, der måtte være ramt af en sindslidelse eller som er ramt af psykisk og social sårbarhed.

Vi vil gerne give dig 

  • hjælp til udfordringer og virkningsfuld rådgivning, vejledning og støtte
  • at du med den hjælp du modtager bliver tryg i at handle selv, og dermed i stand til selv at kunne håndtere hverdagen 
  • netværk og sociale relationer

 

Individuel støtte

Socialpædagogisk støtte bliver som udgangspunkt bevilliget i tidsafgrænsede forløb §82a (gruppetilbud) eller 82b (individuelt), og du vil i samarbejde med din sagsbehandler og en medarbejder fra Socialpsykiatrien aftale støttens mål og formål.

Støtte fra Socialpsykiatrien er til borgere der har psykisk sårbarhed, sociale problemer eller psykisk funktionsnedsættelse eller psykiske udfordringer.

Støtten foregår i et samarbejde mellem dig og støttemedarbejderen.

Støtten er derfor indrettet ud fra, hvad du har brug for støtte til i din hverdag. Det betyder, at du kan få støtte til at udvikle dine færdigheder i forhold til flere forskellige ting, som f.eks.:

  • Personlige kompetencer
  • Praktiske opgaver
  • Samvær og sociale kompetencer
  • Deltagelse i samfundslivet

Støtte i gruppeforløb

Støtte i gruppeforløb er socialpædagogiske forløb, hvor du gennem undervisning, oplæg og samvær med andre får værktøjer til at arbejde med din personlige udvikling.

En af fordelene ved at deltage i en gruppe er, at du kan træne dine færdigheder i samværet med gruppen.
Der er mellem 3 og 8 deltagere i en gruppe, og i mødes ca. en gang om ugen.

Grupperne og de forskellige temaer er tidsafgrænsede, og der kommer løbende nye grupper med nye temaer.

ny