Skip til hoved indholdet

Organisering

 

Samarbejdet styres og ledes af en styregruppe med én stemmeberettiget repræsentant fra hver kommune. Formandskabet i styregruppen går på omgang og er af et års varighed.

Helsingør kommune har varetaget formandsskabet fra stiftelsen og frem til september 2017. Fredensborg Kommune har overtaget formandsskabet siden oktober 2017 og frem til december 2018. Frederikssund Kommune har overtaget formandskabet pr. 1. januar 2019 og frem til december 2019. Nuværende formandskab varetages af Halsnæs Kommune. 

Med formandskabet følger ansvaret for en koordinatorfunktion, herunder bemanding. Det daglige operationelle ansvar for samarbejdets fremdrift, opgavevaretagelse og målopfyldelse, samt løbende kommunikation og koordination i relation til arbejds- og projektgrupper varetages af koordinatorfunktionen.

 

​Styregruppens organisationsdiagram

Se det fulde organisationsdiagram her