Skip til hoved indholdet

Fælles pejlemærker for digitaliseringen

Kommunerne har en stærk tradition for at stå sammen om at udvikle brugen af teknologi og udnytte digitale muligheder. Et samarbejde der i stigende grad bliver vigtigt i takt med, at den digitale udvikling accelererer.

I 2016 etablerede Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Helsingør og Hørsholm Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde. Et uforpligtende samarbejde, der har til formål at digitalt forretningsunderstøtte fagområderne i de syv kommuner.

Samarbejdet sætter rammerne for det at skabe økonomiske og kvalitative gevinster i samarbejde med og til gavn for virksomheder og borgere i de syv kommuner.

Det hænger naturligt sammen med, at der de seneste år har været fokus på, at kommunerne i øget grad bør styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænserne. Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde har særligt fokus på de digitale fundamenter, som er nødvendige for at få mest ud af digitaliseringen. Derfor er der flere tværgående initiativer om sammenhængende digitale services, it-sikkerhed, digitale kompetencer og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur.

Derudover fokuserer samarbejdet på at understøtte en række målsætninger på de kommunale fagområder, hvor bl.a. øget anvendelse af velfærdsteknologi, udvikling af digitale produkter og løsninger inden for social- og sundhedsområdet, arbejdsmarked og erhvervsområdet, børn- og ungeområdet samt teknologier til dataindsamling og dataanalyser er centrale prioriteringer.